• За Обединена Велика Ложа на България (ОВЛБ)

„… Само законът може да ни даде свобода …“

За Обединена Велика Ложа на България

(ОВЛБ)

За началото на Обединената Велика Ложа на България (ОВЛБ), ще се спрем на историческия аспект от развитието на българското Масонство, което преминава през няколко етапа.

Първия период е свързан с името на Иван Николов Ведър, като основоположник на Българското Регулярно Масонство. На 15.02.1880 година в град Русе е внесена светлина от Великия Изток  на Португалия и е основана първата Българска Регулярна Франкмасонска Ложа „Балканска Звезда“.

Началото на втория период от историята се определя от 17.01.1914 година, като е учредена Ложа „Заря“ под попечителството на Великата Ложа на Франция. Първоначалната Ложа „Заря“ се разроява в други ложи и тези събития поставят основите на Великата Символична Ложа на България.

През  1939 година Великата Ложа на България става титулярен член на Изпълнителния комитет на Международната Масонска Асоциация. От 27.07.1940 година Масонството в България преустановява съществуването си и с това приключва втория основен период, който можем да наречем „Златен“.

След 10 ноември 1989 година

След 10.10.1989 година възникват условия за възстановяване на Масонството в страната. Този процес протича първоначално по две паралелни и независими една от друга линии.  От една страна на 05.12.1992 година е внесена светлина от Великата Ложа на Югославия – Велика Ложа на България (нова), а от друга се внася по линията на Великата Ложа на Старите, Свободни и Приети Зидари на Германия – Велика Ложа на Старите Свободни и Приети Зидари на България. И двете движения продължават своето съществуване и развиват своята дейност, като увеличават своята членска маса и предприемат редица мероприятия по утвърждаването си в международен план.

Състоялото се на 23.04.2001 година обединение благоприятства една възходяща линия на развитие и укрепване. В хода на тези събития на 26.10.2004 година проведеното Общо Събрание провъзгласява смяната на името на Великата Ложа – от  Велика Ложа на Старите Свободни и Приети Зидари на България на Обединена Велика Ложа на България (ОВЛБ), съставлявана от 27 ложи. Продължилото с години разделение на българското масонство приключва в хода на едно събитие, наречено „единение“, състояло се на 20.06.2015 г.

Обединена Велика Ложа на България (ОВЛБ)

Обединената Велика Ложа на България, като висш орган, изисква от своите членове да спазват основополагащите масонски документи и да уважават законите на своята държава. Тя обединява мъжете в Братски Ложи, в които членовете са насочени към духовно усъвършенстване и почитане на ритуалните дейности.

Грижи се и следи да се спазват Масонските ценности, а именно любовта към хората, братството, милосърдието, усъвършенстването на личността към взаимопомощ и доброта.

Обединената Велика Ложа на България, като единствената Регулярна Велика Ложа в Ориент България, се радва на признанието и уважението на цялата Световна Масонска общност. В нейната структура са съюзени 127 Ложи от 31 Ориента.

Повече информация:

https://www.uglb.bg/

За масонството

За масонството

Масонството е особена морална система, в основата на която са залегнали трите Велики принципа – за Братската любов, Спомоществователността и Търсенето на истината.

Как станах масон

Как станах масон

Понякога в живота стигаме до ситуация, в която сме изправени пред важен, определящ за бъдещето ни избор – избор който може да промени посоката на нашия път в живота из основи.

Благотворителност и милосърдие

Благотворителност и милосърдие

Масоните се приучават да практикуват благотворителност и да проявяват грижа за нуждите не само на своите близки, но и за тези на обществото като цяло с дарителство и лично съучастие.

Масонска Ложа Уста Колю Фичето

© 2020 Уста Колю Фичето, Ложа пат. № 60, Ориент София, ОВЛБ. Всички права запазени.