Масонска Ложа „Уста Колю Фичето“

Обединена Велика Ложа на България

„Е, с Бога напред и малко късмет, даде ни се да го постигнем.“

Уста Колю Фичето за моста над Янтра при Бяла.

Масонска Ложа Уста Колю Фичето, Ориент София, от състава на Обединената Велика Ложа на България, е учредена на 17 март 2012 г. от петнадесет братя, изразили волята да се обединят в стремежа си към себеопознаване, духовно развитие, самоусъвършенстване и търсене на истината. Братя, самоопределящи се като свободни мъже с добро име в обществото, изповядващи ценности като свобода на личността и словото, уважение към различното мнение, съпричастност към хората в нужда и беда. За относително краткия период на своето съществуване, Ложата укрепна, разви се и никога не разколеба хармонията си.

Защо „Уста Колю Фичето“ …

Защото той е всичко това, което ние се стремим да постигнем със себе си. Ние наричаме себе си „Зидари“, а зидарите създават и градят. Едва ли може да има нещо по-дълбоко символично за една масонска ложа от нейното име и едва ли може да се намери по-достоен символ на българския строителен гений от Колю Фичето. Професионално образован, интелигентен, талантлив творец, доказал на поколенията, че със скромност, желание и упорство в себе си се постига много.

„Мостове градих, дето се събират човек с човека и манастири, дето да го съберат с Бога …“

Първомайсторът Уста Колю Фичето е изживял един достоен живот, борил се е и е постигнал вътрешната си свобода, с градежите си и примера си е издигал духа на събратята си, стремил се е винаги към красотата и я извайвал в творбите си, непрекъснато се е самоусъвършенствал и предавал знанието на своите ученици и последователи. Бил е скромен и честен човек с добро име!

Днес в Масонската Ложа членуват двадесет и трима Братя. Всеки един от тях върви по собствения си път, целеустремен към Себепознанието и стремежа към Истината и …. всеки от тях знае, че не е сам в търсенето си.

За масонството

За
масонството

Масонството е особена морална система, в основата на която са залегнали трите Велики принципа – за Братската любов, Спомоществователността и Търсенето на истината.

Как станах масон

Как
станах масон

Понякога в живота стигаме до ситуация, в която сме изправени пред важен, определящ за бъдещето ни избор – избор който може да промени посоката на нашия път в живота из основи.

Благотворителност и милосърдие

Благотворителност и
милосърдие

Масоните се приучават да практикуват благотворителност и да проявяват грижа за нуждите не само на своите близки, но и за тези на обществото като цяло с дарителство и лично съучастие.

Актуално

В българския празничен календар Еньовден е може би, най-повратният и най-мистичен ден. Той стои по значение редом с Коледа, Великден и Гергьовден. С него са свързани множество вярвания за слънцето, водата и лечебните растения.

На Еньовден настъпва прелом, след който и годината се устремява към края си. Слънцето е в зенита и трепти, сякаш играе. Вярва се, че който види изгрева, ще бъде здрав през цялата година.

От стари времена Свободните Зидари празнуват 24 юни като ден на своя патрон Йоан Кръстител. В един шотландски надпис от XV век Майсторът Джон Мороу проси закрилата на Свети Йоан за своя градеж. Всеобщите Разпоредби от 1723 година съобщават, че Братята от всички Ложи се събрали за да отпразнуват деня на Йоан Кръстител.

Еньовден е Нова година за Масоните, тъй като вярват, че силата на светлината (на Слънцето) ще озари устрема им към овладяване на духовното.

Той ни вдъхновява за работа над себе си и изисква от нас да градим житейското си поведение с висока морална самовзискателност, труд и самопознание, защото само чрез Просветление и точна мяра можем да се превърнем в Камъни за Храма на човечността, който градим с почит към Великия Архитект.

„Можете да сте господари на всичко или роби на всички – от вас си зависи. Ама по между си не градете толкоз дувари, дето да ви делят, ами повече мостове – да ви събират!“

Този уеб сайт дължи създаването си на идеята и съзидателните усилия на Брат В.Г.

Благодарим ти!

© 2020 ОВЛБ Ориент София. Уста Колю Фичето, ложа пат. № 60. Всички права запазени.