• Връзки
  • Връзки
  • Връзки

„Да живееш, значи да се бориш – робът за свободата, а свободният за съвършенството”

Връзки

Препратки към масонски ложи в България

Обединена Велика Ложа на България (ОВЛБ)

Ложа „Феникс“
Ложа „Долината на Орфей“
Ложа „Филипололис“
Ложа „Сговор 92“

Препратки към масонски ложи от Европа

United Grand Lodge of England (UGLE)
United Grand Lodges of Germany (VGLvD)

Grand Lodge of Andorra
Grand Lodge of Armenia
Grand Lodge of Austria
Regular Grand Lodge of Belgium
Grand Lodge of Bosnia and Herzegovina
United Grand Lodge of Bulgaria
Grand Lodge of Croatia
Grand Lodge of Cyprus
Grand Lodge of Czech Republic
Grand Lodge of Denmark (Danish Order of Freemasons)
Grand Lodge of Estonia
Grand Lodge of Finland
Grande Loge Nationale Française
Grand Lodge of Greece
Symbolic Grand Lodge of Hungary
Grand Lodge of Iceland (Icelandic Order of Freemasons)
Regular Grand Lodge of Italy
Grand Lodge of Latvia
Grand Lodge of Lithuania
Grand Lodge of Luxembourg
Grand Lodge of Macedonia
Sovereign Grand Lodge of Malta
Grand Lodge of Moldova
Grand East of the Netherlands
Grand Lodge of Norway (Norwegian Order of Freemasons)
National Grand Lodge of Poland
Grand Lodge of Portugal (Legal)
National Grand Lodge of Romania
Grand Lodge of Russia
Grand Lodge of the Most Serene Republic of San Marino
Regular Grand Lodge of Serbia
Grand Lodge of Slovakia
Grand Lodge of Slovenia
Grand Lodge of Spain
Grand Lodge of Sweden (Swedish Order of Freemasons)
Grand Lodge Alpina of Switzerland
Grand Lodge of Turkey
Grand Lodge of Ukraine

Връзки към други сайтове

Магазин за масони
Ателие 33 (Масонска работилница)

За масонството

За масонството

Масонството е особена морална система, в основата на която са залегнали трите Велики принципа – за Братската любов, Спомоществователността и Търсенето на истината.

Как станах масон

Как станах масон

Понякога в живота стигаме до ситуация, в която сме изправени пред важен, определящ за бъдещето ни избор – избор който може да промени посоката на нашия път в живота из основи.

Благотворителност и милосърдие

Благотворителност и милосърдие

Масоните се приучават да практикуват благотворителност и да проявяват грижа за нуждите не само на своите близки, но и за тези на обществото като цяло с дарителство и лично съучастие.

Масонска Ложа Уста Колю Фичето

© 2020 Уста Колю Фичето, Ложа пат. № 60, Ориент София, ОВЛБ. Всички права запазени.