• Чести въпроси

„Викат, самоук съм бил-че то кой не е самоук на тоя свят? То цялото училище е пред очите ти-ако имаш очи да го видиш, научаваш го, ако ли не-не.“

Чести въпроси

Тук може да намерите отговорите на чести въпроси относно масонството, като „Как да стана масон“, „Какво е масонството“, „Тайна организация ли е Масонството“ и много други.

Масонството е една от най-старите и най-големи в света нерелигиозни, неполитически, братски и благотворителни организации. Тя учи на самопознание чрез участие в церемонии за прогресиране. Очаква се членовете да имат висок морален статус.

Всички Масони трябва да вярват в Бог, но Масонството няма за цел да се намесва в религиозните предпочитания на Братята. Сред Масоните има хора от различни верски изповедания – християнство, юдейство, ислям и много други, като всички работят заедно в Ложата, без от това да възникват разногласия или както Масоните биха се изразили – „в пълна хармония“.

Масонството се занимава с отношенията на човека със своя ближен, а не с отношенията между човека и неговия Бог.

Традиционното регулярно Масонството, от неговото създаване до днес, се ограничава само до избора на мъже. В много страни съществуват т. нар. „комасонски ложи“, в които членуват и жени. Някъде съществуват и чисто женски ложи.

По традиция Масоните  не  правят  опити  да привличат кандидати, въпреки че членовете могат да предлагат това на всеки, за когото смятат, че е подходящ за член на Братството и ще спазва неговите стандарти.

Ако познавате някой Масон, можете да се обърнете към него. Ако не, препоръчваме Ви да се свържете с нас ТУК.

Основните изисквания към кандидата се свеждат, към това, че той трябва да бъде пълноправен свободен мъж с добро име в обществото и да вярва в Бог, каквато и да е представата му за Него. От посветения в Масонството ще се очаква да проявява стремеж към личностно развитие и усъвършенстване, като с това допринася и за духовното израстване на своите Братя. Поради това на нравствените качества на потенциалния кандидат се отделя огромно внимание.

Масонството не е тайна или секретна организация. Правилата и целите на Масонството не се пазят в тайна от обществото. Конституциите и правилата на Ложите са достъпни за обществото. Местата за среща (Масонските Храмове) не са тайни и често се използват и за други дейности, освен Масонските. Всеки Масон е свободен да заяви своята принадлежност към Братството.

Тайните на Масоните се отнасят единствено към традиционните методи за разпознаване между членовете на Братството и обсъжданите вътрешно-организационни въпроси.

Да. Финансовите задължения произтичат от необходимостта да се закупят регалии и се заплати такса за прием. Освен това Ложите се нуждаят от средства за осъществяване на своята дейност – организационна и благотворителна. Тези средства се набират чрез заплащане на членски внос и дарения. Всеки Брат сам определя размера на даренията си с оглед на финансовото си състояние, така че да не поставя в затруднено положение семейството и близките си.

Освен това Масонът има задължението редовно да участва в работата на Ложата си.

Не! Всеки кандидат, преди да бъде приет за Масон, трябва да е доказал качествата, които му позволяват да отговори на високите нравствени стандарти на Братството и стремежа си към духовно израстване.

Масонството не държи на бройката на членовете си, а на тяхното качество. Вероятно по света има около 5 милиона членове.

Масонството като организация не изразява позиции по политически въпроси. На Масоните не е позволено да обсъждат в Ложите си въпроси на политиката, религията, етническата принадлежност.

Извън Ложата си всеки Масон е свободен, като член на обществото и без да ангажира по никакъв начин Братството, да участва в политическия живот на страната.

Масонството е изградено върху три основни принципа:

  • Братската любов –Масоните се отнасят с търпение и уважение към мненията и разбиранията на всеки отделен човек, дори ако не ги споделят.
  • Милосърдие – Масоните проявяват милосърдие по отношение не само на своите близки, но и към цялото общество и участват в благотворителни прояви в полза на обществото.
  • Истина – Масоните признават честността за най-голяма добродетел и се стремят към истината, като смятат, че нищо не може да оправдае лъжата.

Носенето на регалии има историческо и символично значение и също като униформите служи да покаже принадлежност на членовете си към Братството и какъв е техният ранг в организацията.

Масонските срещи включват три вида действия:

  • Първото е символично действие, вид драма, свързана с легендата за Храма на цар Соломон. Касае се за алегория, която се представя пред членовете на ложата.
  • Второто действие е чисто организационно. В него се решават текущите задачи.
  • Третото действие включва изнасянето на т. нар. градежи (писмени изложения по определена тема) пред Ложата. Те най-често са посветени на историята и философията на Масонството и неговите символи, но могат да засягат и общочовешки теми.

Клетвите, които полагат Масоните по време на ритуалите са да пазят тайните на вековния занаят, да живеят според Масонските идеали, да не забравят Масонския си дълг. Нито една от клетвите не е несъвместима с моралните, обществените и религиозните задължения на човека.

За масонството

За масонството

Масонството е особена морална система, в основата на която са залегнали трите Велики принципа – за Братската любов, Спомоществователността и Търсенето на истината.

Как станах масон

Как станах масон

Понякога в живота стигаме до ситуация, в която сме изправени пред важен, определящ за бъдещето ни избор – избор който може да промени посоката на нашия път в живота из основи.

Благотворителност и милосърдие

Благотворителност и милосърдие

Масоните се приучават да практикуват благотворителност и да проявяват грижа за нуждите не само на своите близки, но и за тези на обществото като цяло с дарителство и лично съучастие.

Масонска Ложа Уста Колю Фичето

© 2020 Уста Колю Фичето, Ложа пат. № 60, Ориент София, ОВЛБ. Всички права запазени.